Przykładowe problemy z którymi można się do mnie zgłosić:

 • Zaburzenia nerwicowe

 • Zaburzenia depresyjne i zaburzenia nastroju

 • Zaburzenia lękowe

 • Zaburzenia osobowości

 • Dolegliwości psychosomatyczne

 • Zaburzenia zachowania

 • Zaburzenia emocjonalne

 • Trudności w relacjach interpersonalnych

 • Myśli i próby samobójcze

 • Samookaleczanie

 • Sytuacje kryzysowe

 • Problemy w relacjach

 • Napięcie, niepokój, cierpienie psychiczne

 • Nadmierna zależność i uległość

 • Trudności w sytuacjach intymnych

 • Lęki społeczne

 • Wybuchy agresji

 • Zaburzenia adaptacyjne

Konsultacje psychoterapeutyczne - Spotkanie mające na celu diagnozę twojej obecnej sytuacji oraz ustalenie optymalnej ścieżki wsparcia, którą możemy ci zaoferować.

Psychoterapia indywidualna – Skierowana do dorosłych oraz młodzieży po 16 roku życia. Spotkania mają na celu wdrożenie procesu leczenia, który pozwoli na poprawę jakości twojego życia.

Psychoterapia par – to opcja dla par/ małżeństw, które borykają się z konfliktami i problemami w relacjach, znacząco wpływającymi na stabilność związku i jego jakość.

Interwencja kryzysowa - Dedykowana osobom, które przeżywają trudny, często związany z załamaniem w ich życiu - rozwód, śmierć bliskiej osoby, utratę pracy oraz inne, nagłe zdarzenia losowe, powodujące cierpienie psychiczne.